Natuurkunde

89
Natuurkunde filmpjes

Warmte
Soortelijke warmte (onderbouw)
Soortelijke warmte - Formule (onderbouw)
Verbrandingswarmte (onderbouw)
Wat is temperatuur? (onderbouw)

Trillen
01 - Eigenschappen van een trilling
02 - Oscilloscoop aflezen, frequentie uitrekenen
03 - Fase van een trilling uitrekenen
04 - Een trillingsvergelijking opstellen
05 - Snelheid van een trilling
06 - Resonantie (meetrillen)

Stoffen
druk en volume (Onderbouw)
fasen en faseovergangen (Onderbouw)

RTTI
Deel 1 Instellingen: zet het systeem naar je hand
Deel 2 Verzamelde gegevens op het tabblad Overzicht klas
Deel 3 Invoeren van leerlingprestaties en cijferberekening
Deel 4 Het toevoegen van toetsgegevens
Deel 5 Starten met het Excel-bestand
Stap 1 - Het voorblad

Stap 2 - Het toetsblad
Stap 3 - Statistieken bekijken

Magnetisme
Een introductie
velden en veldlijnen

Licht
01 - Breking van licht - beschrijving
01 - Terugkaatsing en breking
02 - Brekingsindex en de snelheid van licht
02 - Wet van Snellius
03 - Constructie van beelden
03 - Wet van Snellius - Rekenen aan breking

04 - Lenzenformule en vergroting
04 - Vergroting
05 - Virtuele beelden
05 - Virtuele beelden en het oog
06 - Oogafwijkingen
Constructie van beelden

Eigenschappen van een lens
Grenshoek berekenen

Kracht B Verdieping
B - Vectoren, hefboom
B1 - Vectoren optellen
B2 - Ontbinden in componenten
B3 - Voordeel van loodrechte assen
B4 - Krachten onder een loodrechte hoek
B5 - Van schuin naar recht

B6 - Zwaartepunt

Kracht A Basis
A0 - Wetten van Newton, zwaartekracht, dichtheid
A1 - Introductie krachten
A2 - Zonder weerstand
A3 - Traagheid
A4 - F = m.a, tweede wet van Newton
A5 - Zwaartekracht en massa

A6 - Dichtheid
A7 - Vallen met luchtweerstand

Golven
01 - Hoe ontstaat een golf
02 - Transversaal vs longitudinaal
03 - Hoe een staande golf ontstaat
04 - Golven maken in een snaar
05 + Blaasinstrumenten
06 + Natuurkunde van muziekinstrumenten

07 - Uitdoving door weglengteverschil

Energie
01 - Arbeid (introductie)
02 - Arbeid onder een hoek
03 - Arbeid in een grafiek
04 - Vermogen en zuinigheid
05 - Rendement
Behoud van energie - voorbeelden

Introductie zwaarte en kinetische energie

Elektriciteit
Coulomb en stroomsterkte
Energie en vermogen
Geleidbaarheid en weerstand
Serie en parallel
Serie en parallel doorrekenen
Waarom elektriciteit?

Wat is lading

Bewegen
Bewegen 01 - Oppervlakte onder een Vt-grafiek
Bewegen 02 - Formules, eenheden en grootheden
Bewegen 03 - Gemiddelde snelheid
Bewegen 04 - Draaisnelheid
Bewegen 05 - Versneld bewegen
Bewegen 06 - Vrije val

Bewegen samenvatting deel 1 - Eenheden, plaats vs afstand
Bewegen samenvatting deel 2 - Grafieken en formules
Helling bepalen met een raaklijn
Oppervlakte onder een grafiek
Plaatsgrafiek
Wat is snelheid

Algebra
01 - Vermenigvuldigen en delen
02 - Optellen en aftrekken
03 - Kwadraat en wortel
04 - Delen door een breuk
05 - Sinus en inverse sinus

Natuurkunde filmpjes en afleveringen kijken op Kinderfilmpjes.net. We hebben alle filmpjes van Natuurkunde bekeken en gecontrolleerd. Kinderen kunnen zelf makkelijk filmpjes en kinderfilmpjes kijken van Natuurkunde door een filmpje te kiezen en vervolgens de suggesties te bekijken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over Natuurkunde dan kunt u hiervoor ons contactformulier gebruiken (hieronder te vinden).


Andere leuke series:

Het verleden van Utrecht

Natuurkunde

Details:

Naam serie: Natuurkunde

Over Natuurkunde

Vind je deze serie leuk, dan kan je deze hieronder makkelijk delen met je vrienden!